Ozajstná Kuba na Slovensku


O mne/About me and my music 

Lazaro de Jesús Hodelin Thomas sa narodil v Santiago de Cuba, na Kube.

 

Bol členom viacerých hudobných formácií ako napríklad Son 14, Sur Caribe, Mi Son a taktiež spieval ako sólista v známych kabaretoch Tropicana a Parisien v hoteli Nacional v Havane. Podieľal sa na nahrávkach množstva slávnych skupín a umelcov - Pachito Alonso, La Orquesta Papagofio y su Poder...a hral aj vo filmoch ako napríklad La havana te llama alebo Siempre Havana – tu sa Lazaro stretol so skupinou Banda Sonora , v ktorej účinkoval slávny pianista Pabla Milanesa - Miguel Nuñez. Mal šťastie a česť stretnúť sa a spievať na jednom pódiu s takými veľkými hviezdami ako Adalberto Alvarez, Manu di Vango, Los van Van, Manolito Simonet, Isaac Delgado, Irakere…a aj najznámejší spevák sonu Oscar de León ho pozval na spoločné vystúpenie. Kým žil v Havane, veľa cestoval /Francúzsko, Španielsko, Mexico, Chile, Palestina, Martinique…/

Dnes už 9..rok žije, spieva, komponuje a zlepšuje svoje hudobné vedomosti v Európe, v hlavnom meste Slovenska. Na Slovensko prišiel ako sólista a jeden z najlepších spevákov kabaretu Parisien – dnes je aj dirigent, vedúci, skladateľ a aranžér vlastnej skupiny – Lazaro Y Su Sabor Latino. Hudobníci sú zo Slovenska a Lazaro ich učí všetko, čo vie o latinsko americkej hudbe.

Lazaro účinkuje aj ako sólista v hudobnom zoskupení, ktoré hrá bossanovu, je sólistom orchestra Gustáv Brom Big Band, spieva mariachi a pravidelne ho pozývajú účinkovať na významné podujatia. Jedným z najvýznamnejších bolo pozvanie do show Thank You Michael Jackson, kde spieval piesne tejto slávnej hviezdy.

Novinkou je spolupráca s krajanmi žijúcimi blízko Bratislavy, s ktorými majú k sebe blízko a ich vystúpenia sú plné energie, slnka, lásky k hudbe a dobrej nálady. Tú šíria okolo seba tak, že aj ten najlenivejší tancuje prinajmenšom na stoličke. Ponúkame Vám Trio Lazaro Y Los Grandes ako aj formáciu Lazaro con Salsa Hemingway.

Vďaka svojmu profesionalizmu, ktorý predviedol v množstve televíznych / LET´S DANCE / a divadelných vystúpení a kultúrnych podujatí môžeme povedať, že Lazaro je na Slovensku najznámejším Kubáncom.

 

 

Lazaro de Jesús Hodelin Thomas was born in Santiago de Cuba, Cuba where he has been a member of many bands such as Son 14, Sur Caribe, Mi Son and has been singing as solo singer in Tropicana, Cabaret Parisien in Hotel Nacional in Habana. He has been invited to take part on recordings of many famous groups and artist- Pachito Alonso, La Orquesta Papagofio y su Poder...and in movies such as La havana te llama or Siempre Havana – here Lazaro has met Banda Sonora with the famous pianist of Pablo Milanes - Miguel Nuñez.

   He had the chance and honour to meet and sing on one stage with the great stars, e.g. Adalberto Alvarez, Manu di Vango, Los van Van, Manolito Simonet, Isaac Delgado, Irakere…the great son singer Oscar de León who has invited him to the stage and sing with him. Living in Habana, he has traveled a lot /France, Spain, Mexico, Chile, Palestina, Martinique…/ Now he lives, sings, composes and improves his musical skills in Europe, in the capital of Slovakia.

    He has come as solist as one of the best singer in Cabaret Parisien - today he is also a director, owner, composer and arranger of his own band – Lazaro Y Su Sabor Latino. His musicians are of Slovak nationality and Lazaro teaches them all he knows about Latin music. He is also a solist of the band playing bossanova, of Gustav Brom Big Band, he sings mariachi and he is being invited to many important events. Among many famous ones, he has been invited to participate and sing in the show Thank You Michael Jackson where he performed songs of this famous star.

We offer you his newest projects in cooperation with Cubans living near Bratislava and their performance is full of energy, sun, love and great athmosphere. All this causes that even the most lazy person moves his feet at least on the chair! We offer you the Trio Lazaro Y Los Grandes and the formation calles Lazaro con Salsa Hemingway.

Thanks to his professionalism he has shown in many TV shows, theatres and events it might be said that Lazaro is the most known Cuban living in Slovakia.


Ako na to/ How to...  

V prípade záujmu o Lazara resp.jeho kapelu, prosím, kontaktujte managera.

In case you are interested in Lazaro´s performance or in his group, please don´t hesitate to contact the manager.

 

Lazaro spieva a hráva na rôznych miestach - na firemných akciách, podujatiach súkromných i verejných, v kluboch, ale aj na svadbách, rodinných či narodeninových oslavách ...